Mirafor Associates Oy on 1998 käynnistetty konsultoinitiyritys, jonka erityisosaamisena on kompleksisten organisaatioiden rakenteisiin ja prosesseihin liittyvät haasteet.

Toimintatapamme on luoda ja vahvistaa asiakasorganisaatioiden kognitiivisia rakenteita ja prosesseja yritystiedon mallinnuksen avulla, sekä samalla valmistaa organisaatioita kohtaamaan globaalit haasteet tulevina vuosina.